Ochrana osobních údajů

Při návštěvě Rožnovského očního centra budete vyzváni k podpisu souhlasu s následujícím ustanovením:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („Nařízení GDPR“)

A. Subjekt údajů vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu:

 1. Za účelem jednání o poskytnutí zdravotních či jiných vhodných služeb a opatření
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, tel. hovor
  b) typ oční vady či jiných zdravotních potíží, typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 3 měsíců ode dne udělení souhlasu, pokud nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí zdravotních služeb
 2. Za účelem získání informací, nabídky dalších vhodných služeb, zboží a sdělení
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, tel. hovor
  b) typ oční vady, provedený typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu
 3. Za účelem poskytnutí reference o provedených úkonech a službách
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, fotografie, povolání
  b) typ oční vady, provedený typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu
 4. Za účelem správného fungování webových stránek, měření návštěvnosti a reklamních služeb při užívání webové prezentace společnosti
  a) technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a online služeb
  b) cookies, které jsou používány za čelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků webu (služba Google Analytics)
  c) reklamní cookies společností (zpracovatelů) Google Inc. a Seznam.cz v systémech Google Adwords a Sklik
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu.
  Funkcionalita a kompatibilita webových stránek může být při neaktivních cookies omezená.
 5. Za účelem ochrany Vašeho bezpečí a ochrany majetku
  a) Obrazový záznam kamerového systému
  b) Zvukový záznam
  Zpracování bude prováděno po dobu 14 dnů ode dne pořízení záznamů

B. Za zpracování údajů má odpovědnost následující subjekt (správce):
Rožnovské oční centrum s.r.o., Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
- kontaktní osoba: MUDr. Šárka Šajtarová, sajtarova@email.cz

C. Shora uvedené údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům za účelem jejich dalšího zpracování (zpracovatelé):
- externí dodavatelé informačního systému, externí dodavatelé technické podpory

D. V případě, že bude některá z poskytovaných zdravotních či jiných služeb a výkonů realizována prostřednictvím dceřiných či ekonomicky spjatých společností jakožto specializovaným subjektem, mohou být shora uvedené osobní údaje poskytnuty též tomuto specializovanému subjektu

E. Dle nařízení GDPR máte jako subjekt, o kterém jsou údaje zpracovávány, následující práva:
a) právo na poskytnutí informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány
b) právo na přístup k těmto údajům, právo na aktualizaci a opravu osobních údajů
c) právo na přenositelnost zpracovávaných údajů k jinému správci
d) právo žádat omezení zpracování či výmaz údajů
e) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením

F. Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat následujím způsobem:
a) prostřednictvím e-mailového sdělení na adresu kontaktní osoby
b) prostřednictvím listinného sdělení zaslaného na adresu správce