Ortoptická oddělení

Ortoptická oddělení se zabývají léčením pacientů, zejména dětí s poruchami binokulárního (prostorového) vidění – šilháním a tupozrakostí.

Touto poruchou je přibližně postiženo 5 % populace a léčení je nezbytné zahájit co nejdříve.

Pozitivních výsledků je možné dosáhnout včasným zjištěním, správnou diagnostikou a zahájením léčby, vedené lékařem se zvláštní specializací a ortoptistou. Spolupráce pedagogů a zvláště rodičů je velkým přínosem pro dosažení dobrých výsledků.

Ortoptická oddělení jsou v zájmu pacientů (klientů) dislokovaná, ale přitom úzce spolupracují s oční ordinací Rožnovské oční centrum, kde se pravidelně provádí vizita (kontrola průběhu léčení a kontrola výsledků) s nastavením dalšího průběhu léčebného cvičení.

Léčebná cvičení představují soubor ortoptických postupů s využitím speciálních přístrojů a různých pomůcek včetně aplikace očních okluzorů a brýlí. Postup léčení stanoví oční lékař s funkční specializací. Vlastní léčebná cvičení provádí zkušená zdravotní sestra s odpovídajícím osvědčením ortoptisty.

Kvalitní prostorové vidění je pro budoucnost dětí v jejich profesním uplatnění naprosto limitující.
Například: řízení letadel, obsluha zvedacích zařízení a ve všech profesích, kde přesný odhad vzdálenosti je pro kvalitu výkonu práce vyžadován. Počet profesí vyžadující přesnou lokalizaci se neustále rozšiřuje. Rovněž ve sportech jako jsou míčové hry je prostorové vidění naprosto rozhodující pro dosažení úspěchu každého jednotlivce. Společným cílem je oční poruchu odstranit v útlém dětství, kdy jsou pro toto předpoklady.

Adresy ortoptických oddělení

  • Krhová 445
  • Rožnov, Letenská 1183

Krhová

Rožnov