Ordinace

V oční ordinaci zajišťujeme

 • standardní oční vyšetření všech očních onemocnění
 • komplexní oční vyšetření dětí a dospělých
 • měření dioptrií počítačovým refraktometrem a předpis brýlí
 • přesné binokulární dokorigování pomocí projekce polarizovaných nebo dvoubarevných testů
 • vyšetření prostorového vidění a vyšetření nervosvalové dysbalance (rovnováhy)
 • měření nitroočního tlaku bezkontaktním nebo aplanačním tonometrem
 • fotodokumentace předního segmentu a očního pozadí
 • vyšetření zorného pole počítačovým perimetrem
 • preventivní vyšetření zraku
 • vyšetření vidění, diagnostiku a léčbu refrakčních anomálií, vrozených vad od nejútlejšího dětství i v preverbálním věku (kdy dítě ještě nemluví)
 • komplexní péči, která je zajištěna erudovaným očním lékařem s licencí F020 opravňující provádět diagnostiku a léčbu šilhání jak u dětí tak i dospělých, nabízíme tak nejen základní vyšetření, odhalující dioptrické vady, ale i rozšířené strabologické vyšetření zaměřené na odhalení poruch postavení a souhybů očí (šilhání) včetně následné péče
 • operativní korekce šilhání na spolupracujících pracovištích
 • ošetření slzných cest u kojenců

Dovolujeme si Vám nabídnout nadstandardní vyšetření

 • komplexní vyšetření glaukomu (zeleného zákalu)
 • tomografické vyšetření sítnice, zrakového nervu, komorového úhlu a rohovky pomocí přístroje OCT - spektrální optický koherentní tomograf umožňující kvalitní vyšetření tloušťky nervových vláken na sítnici včetně vyšetření tloušťky rohovky a šíře komorového úhlu

Dále nabízíme

 • aplikace a prodej kontaktních čoček renomovaných výrobců