Přístrojové vybavení


Topcon TRK-2P

TOPCON TRK-2P

Unikátní zařízení Topcon TRK-2P slučuje 4 přístoje v jedno zařízení (refraktometr, keratometr, pachymetr, tonometr). Klienti naší ambulance se tak již nemusí přesouvat od přístroje k přístroji, čímž se výrazně zkrátí doba nutná pro Vaši přípravu a následné vyšetření specializovaným očním lékařem.


OCT CMI iVue

OCT CMI iVue

Spektrální optický koherentní tomograf umožňující kvalitní vyšetření tloušťky nervových vláken na sítnici včetně vyšetření tloušťky rohovky a šíře komorového úhlu.


Plusoptix

Plusoptix

Přístroj je schopen odhalit dioptrii (krátkozrakost, dalekozrakost), astigmatismus (cylindry), strabismus (šilhání) či kataraktu (šedý zákal).

Plusoptix je screeningový přístroj (videoretinoskop) určený především pro použití u batolat a děti. Jeho konstrukce a funkce je podobná videokameře. Přístroj pomáhá efektivně zachytit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců. Přístroj Plusoptix dokáže zachytit oční vady, které mají bez včasné léčby trvalé následky. Plusoptix je v celosvětově uznávaným screeningovým přístrojem a některé země již připravují systém preventivních screeningových testů, hrazených ze zdravotního pojištění.


Perimetr

Perimetr

Pomocí perimetru se vyšetřuje pacientovo zorné pole. Toto vyšetření má důležitou úlohu při diagnostice mnoha očních i neurologických onemocněních.


Synoptofor

Synoptofor

Synoptofor je komplexní nástroj užívaný pro diagnostické a terapeutické účely v případě poruch svalu okohybného systému. Na synoptoforu vyšetřujeme objektivní odchylku šilhání nebo provádíme měření šířky fúze, lze na něm provádět rovněž ortoptické cvičení.


Fundus kamera iVU

Fundus kamera iVU

Přístroj slouží k fotodokumentaci nálezu na předním a zadním segmentu oka, např. u diabetiků, pacientů s pigmentovými znaménky, s poúrazovými a pozánětlivými změnami, s věkem podmíněnou makulární degenerací či s nálezem na zrakovém nervu a k následnému sledování změn v čase. Vyšetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami.