Smluvní pojišťovny


VZP 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

VoZP 201 Vojenská zdravotní pojišťovna

ČPZP 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

OZP 207 Oborová zdravotní pojišťovna

ZP MV 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

RBP 213 Revírní bratrská pokladna